آون دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات آون:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

نام انگلیسی :

Oven

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

با استفاده از این روش می توان نمونه های مختلف را در دماهای زیر 300 درجه سانتیگراد برای مدت زمان طولانی گرما داد.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرمادهی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
منصوره امینی كارشناس -