آون پژوهشگاه نیرو

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرجع سیم و کابل پژوهشگاه نیرو

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه نیرو

نشانی آزمایشگاه :

شهرک غرب- انتهای بلوار شهید دادمان - پژوهشگاه نیرو - آزمایشگاه سیم و کابل

مشخصات آون:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

نام انگلیسی :

Oven

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون حرارتی در شرایط گردش هوایی درجه سانتیگراد 0.1 °C0
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون حرارتی در شرایط گردش هوایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهنام علم‌دوست كارشناس ۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ داخلی ۴۷۰۴
عباس فیضی‌نیا كارشناس ۰۲۱-۸۸۰۷۹۴۰۰ داخلی ۴۷۰۴