آزمایشگاه آزمون عملکرد نیروگاه پژوهشگاه نیرو

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : رامین فخری اسفستانی
 • رابط آزمایشگاه : مهدی صحرائی
 • تلفن : ۰۲۱۸۸۰۷۹۴۰۰
 • نمابر : ۰۲۱۸۸۰۷۸۲۹۶
 • www.nri.ac.ir

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

ابزار دقیق و عملکرد نیروگاه تست کارایی نیروگاه و تجهیزات نیروگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

نشانی دفتر :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

 • جریان سنج فراصوت قابل حمل

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه اندازه گیر توان

 • دستگاه فشارسنج هوا

 • دستگاه منتقل کننده فشار

 • دیتالاگر

 • دیتالاگر