آزمایشگاه آکوستیک و ارتعاشات پژوهشگاه نیرو

سازمان مرتبط :

نشانی آزمایشگاه :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

نشانی دفتر :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه ارتعاش سنج

  • دستگاه چکش مودال

  • دستگاه شتاب سنج

  • دستگاه میکروفن

  • دستگاه میکروفن

  • دستگاه میکروفن

  • دستگاه میکروفن

  • دوربین صوتی

  • شیکر مودال

  • مبدل نیروی پیزوالکتریک