آزمایشگاه آنالیز سوخت گاز پژوهشگاه نیرو

سال تاسیس : ۱۳۸۷

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

آنالیز آب، سوخت و گاز

نشانی آزمایشگاه :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

نشانی دفتر :

تهران – شهرک قدس(غرب) انتهای بلوار شهید دادمان – پژوهشگاه نیرو

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه اندازه گیر نقطه تشکیل شبنم

  • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

    (GC-MS )